Tin Thị Trường

Hệ thống 1000 siêu thị lớn nhỏ liệu có đủ sức “cứu” được thị trường bán lẻ Hà Nội

Với 1000 siêu thị có đủ sức “cứu” được thị trường bán lẻ Hà Nội

Theo chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ từ nay đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Hà Nội sẽ

Thị trường bán lẻ liệu có đứng vững được trước sự “tấn công” của DN ngoại

Thị trường bán lẻ liệu có đứng vững trước sự “đổ bộ” của DN ngoại

Sự đầu tư mạnh của các DN bán lẻ nước ngoài vào thị trường Việt Nam, giúp đa dạng thị

Thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn luôn là của doanh nghiệp trong nước

Thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn nằm trong tay doanh nghiệp trong nước

Hiện nay, VN có khoảng trên 900 cơ sở bán lẻ thì nhà đầu tư nước ngoài mới có 70