Trang Sức

Nhẫn Nữ Kim Cương 4.3 vàng trắng 14K hàng hiệu – PPTS06

Giới tính Nữ Tuổi Vàng 14K (585) Màu chất liệu Màu trắng Màu đá Kim Cương E Hình dạng kim

Nhẫn Nữ Kim Cương 4.3 vàng trắng 14K hàng hiệu – PPTS05

Giới tính Nữ Tuổi Vàng 14K (585) Màu chất liệu Màu trắng Màu đá Kim Cương E Hình dạng kim

Nhẫn Nữ Kim Cương 3.9 vàng trắng 14K hàng hiệu – PPTS04

Giới tính Nữ Tuổi Vàng 14K (585) Màu chất liệu Màu trắng Màu đá Kim Cương F Hình dạng kim

Nhẫn Nữ Kim Cương 4.3 vàng trắng 14K hàng hiệu – PPTS03

Giới tính Nữ Tuổi Vàng 14K (585) Màu chất liệu Màu trắng Màu đá Kim Cương F Hình dạng kim

Bông Tai Kim Cương 3.9 Vàng trắng 14K hàng hiệu – PPTS02

Giới tính Nữ Tuổi Vàng 14K (585) Màu chất liệu Màu trắng Màu đá Kim Cương F Hình dạng kim

Bông Tai Kim Cương 3.5 Vàng trắng 18K hàng hiệu – PPTS01

Giới tính Nữ Tuổi Vàng 18K (750) Màu chất liệu Màu trắng Màu đá Kim Cương G Hình dạng kim